ویدیوی آموزش زبان

جزئیات پروژه:

نمونه ویدیوی آموزش زبان شرکت مهندس زبان که ترکیبی از تصاویر رئال ضبط شده همراه با موشن گرافیک است.

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

گروه آموزشی مهندس زبان