تیزر آموزشی نرم افزار شرکت سروش مهر

جزئیات پروژه:

ویدیوی تبلیغاتی-آموزشی استفاده از نرم افزار مترجم تلفن همراه که تلفیقی از تصاویر رئال ضبط شده به همراه موشن گرافیک است.

مهارت ها :

  • Photoshop
  • Illustrator
  • After Effects
  • Premiere

کارفرما:

شرکت سروش مهر