تیزر شبکه ورزش

جزئیات پروژه:

تیزر و آرم استیشن شبکه ورزش

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

شبکه ورزش