فتوکلیپ موسسه حامیان شکوه نیکان

وبسایت:

www.pku.ir

مهارت ها :

  • Photoshop
  • After Effects
  • Premiere

جزئیات پروژه:

موسسه حامیان شکوه نیکان، مجموعه ایست برای حمایت و کمک به بیماران PKU. این بیماران هیچ گونه ماده غذایی پروتئینی (گوشت، مرغ و…) را نمی توانند مصرف کنند و اغلب گرسنه هستند. این فتوکلیپ شامل مجموعه ای از عکس های بازارچه خیریه عیدانه است که در جهت کمک به این کودکان و خانواده های آنها برگزار شده است.