تیزر برنامه تلویزیونی مثبت زندگی

جزئیات پروژه:

مثبت زندگی برنامه ای تلویزیونی در حوزه پزشکی و سلامت است که از شبکه جام جم سیما پخش می شود. در این برنامه به زندگی شخصی پزشکان متخصص ایران پرداخته شده است.

مهارت ها :

  • Photoshop
  • After Effects
  • Premiere

کارفرما:

شبکه جام جم