تیزر برنامه تلویزیونی مثبت هفده

جزئیات پروژه:

مثبت ۱۷ برنامه تلویزیونی است با محور جوانان که از شبکه سیک سیما پخش شده است.

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

شبکه یک سیما