تیزر سومین همایش ملی هواشناسی

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

سازمان هواشناسی ایران