تیزر کنفرانس بین المللی IORA

جزئیات پروژه

IORA اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند است که بر پایه بهبود و تسریع همکاری‌های اقتصادی و گردهمایی نمایندگان دولت، تجار و دانشگاه‌ها بنا شده.نخستین IORA با رویکرد توسعه پایدار گردشگری دریایی و همکاری متقابل در حوزه دریایی با کشورهای عضو اتحادیه، بهمن ماه امسال به میزبانی ایران در چابهار برگزار شد.

مهارت ها :

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما :

سازمان مناطق آزاد ایران