بنر جایزه یورومانی بانک آینده

جزئیات پروژه:

آرم آگهی ویدیویی شش ثانیه ای است که درست قبل از شروع آگهی های بازرگانی همراه با لوگوی آگهی شبکه های سیما پخش می شود.

مهارت ها:

  • Photoshop
  • After Effects

کارفرما:

بانک آینده