تیزر برنامه تلویزیونی دایره زندگی

جزئیات پروژه:

برنامه دایره زندگی از شبکه ۵ سیما پخش شده است.

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

شبکه یک سیما