sanati

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

• تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
• خدمات تدویـن فیلم
• ساخت کلیـپ تصویـری
• تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
• پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
• تولید فیلم‌هـای صنعتـی
• جلوه‌هـای ویژه کامپیوتری
• ساخت موسیقـی

فیلم صنعتی | تبلیغاتی

فیلم صنعتی فیلم کوتاهی است که اغلب به نمایش فعالیتها ، تولیدات ، محیط‌های اداری و فضاهای مربوط به خط تولید کارخانه جات و شرکتها میپردازد. فیلم‌های صنعتی کاربرد تبلیغاتی هم دارند و میتوانند در پرزنت‌های داخلی و خارجی شرکت‌ها و همچنین نمایشگاها و همایش‌ها به نمایش درآمده و معرف بهتری برای برند مورد نظر باشند.

تیم هنری ما به پشتوانۀ هنر و خلاقیت در زمینه هـــای نویسندگی خلاق، کارگـردانی، تدوین، موسیقــی و صداگذاری و دیگر عوامل مهم تولید فیلم تبلیغاتی و فیلم صنعتی و نیز به کمک امکانات و تجهیزات فنی پیشرفته، امکان ارائۀ انواع محصولات تصویـری با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نمونه های خارجــی را دارد.